Om pinDeliver

PinDeliver är ett leveranssystem för verksamheter som vill ha bästa möjliga precision i sina leveranser, dra ner på kostsam transporttid och samtidigt kunna ge alla parter den mest aktuella information som finns att tillgå avseende leveranstider.

Vi administrerar inte transporter, vi säkrar leveranser

Enkelt

PinDeliver är ett enkelt verktyg för ruttoptimering, kommunikation och uppföljning av leveranser. PinDeliver är lätt att integrera i befintligt system och kräver inga krångliga utbildningar. Vem som helst kan i princip hoppa in i bilen och leverera.

 

Träffsäkert

Med PinDelivers automatiska ruttoptimering får du förutsägbara leveranser och en träffsäkerhet i din planering. Ny information skapas utifrån hur körningarna fortlöper och risken för missförstånd och bomkörningar minskar.

 

Kostnadseffektivt

Optimerade rutter innebär också kortare körsträckor, vilket spar både tid, bränsle och miljö. Avvikelsehantering sker i realtid och minskar tiden för efterrapportering och administration. Och det enda chaufförerna behöver är en smartphone.

 

Koll på läget

PinDeliver ger dig koll på din leveransprocess och du kan kommunicera mer precisa leveranstider till dina kunder. Kundservice, transportör och mottagare är hela tiden informerade om vad som händer längs vägen och det blir enkelt att svara på frågan om leverans skett.