Features

Sedan starten av pinDeliver har vi hållit en hög utvecklingstakt för att täcka våra kunders behov av funktionalitet. Det har lett till att pinDeliver idag är en av de marknadsledande och oberoende plattformarna inom ”last mile” och e-logistik. Nedan kan du läsa mer om pinDelivers moduler och funktioner uppdelade i våra fyra steg; Planera, Kommunicera, Leverera och Följ upp

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Planera

Samordnade transporter

Att leverera produkter från olika avsändare är vanligt idag och kommer framöver bli ett måste för många, både transportörer och produktägare. I pinDeliver finns ett väl utbyggt stöd för samordnade leveranser både vad det gäller planering och anpassad kundkommunikation. Genom att styra behörigheter på avsändarnivå kan man också låta kundtjänst från olika avsändare komma in i pinDeliver och enbart kunna följa sina leveranser.

Upphämtning/leverans

Har ni flöden där ni hämtar varor på ett ställe för att leverera senare på slingan? pinDeliver har stöd för planering av upphämtning eller pickup. Vår ruttplanering klarar av att planera upphämtning av tex 20 kolli vid ett upphämtningställe, som ska fördelas senare i samma körning.

Omlastning

Genom att jobba med en eller flera depåer i kombination med vikt- eller volymbegränsningar går det också att planera med omlastning, dvs att samma bil lastas mer än en gång under samma körning. Kund-SMS kan ställas in att skickas med automatik vid start av uppdrag eller efter respektive omlastning.

Dynamiska stopptider

Rätt stopptid vid planering är en avgörande parameter för att planera rimliga kör- och leveranstider. I pinDeliver kan du styra stopptider utifrån leveransernas vikt och om stoppet är lägenhet eller villa.

Splitta körning

Allt kan hända under en körning och om en körning tvingas avbryta finns enkla funktioner för att flytta leveranser till en annan körning och köra igång på nytt. Och behöver man kommunicera tex en försening till drabbade kunder finns även funktion för det.

Kommunicera

Anpassad kundsida

Med pinDeliver kan du anpassa kundsidan och få med ditt företags logotyp och färger. Jobbar ni med samordnade leveranser kan du självklart ha olika ”look & feel” beroende på vem avsändaren är.

Kommunicera både med e-post och SMS

Det vanliga är att kommunicera till slutkund med SMS men om du tex jobbar med leveranser till företag kan epost vara ett alternativ. När kundkommunikation ska ske styr ni själva och innehållet i kommunikationen kan personaliseras med hjälp av flertalet variabler.

 

 

Omboka

I pinDeliver finns funktionalitet för att låta slutkunder avgöra om den planerade leveranstiden passar eller inte. Planerade körningar anpassas såklart efter ombokningar och slutkunder som väljer att boka om kan önska en ny leveransdag.

Anpassad kundkommunikation

Mycket kan hända som gör att det är svårt att hålla sig till planen. Behöver ni kommunicera ut tex en försening till utvalda kunder finns enkla funktioner för att välja ut kunder och snabbt skriva ett SMS eller använda sig av någon av era, i förväg skrivna, SMS-mallar.

Kundenkät

Mät kundnöjdhet enkelt genom att skapa enkäter som enkelt besvaras efter genomförd leverans. Ställ vilka frågor ni vill och få in underlag till ert förbättringsarbete.

Leverera

Digital signering

I vårt digitala stöd för chaufförer kan slutkunder signera direkt på skärm och signaturen blir direkt tillgänglig för transportledning och kundtjänst.

Foto vid Ej hemma

Är ingen mottagare på plats vid leverans kan chauffören dokumentera leveransen med ett foto och en kommentar. Fotot blir direkt tillgängligt för slutkunden via SMS och kundsida.

Click&Collect

pinDeliver har även stöd för att slutkunderna hämtar sina varor i tex en butik

Följ upp

Realtidsuppföljning

I pinDeliver ser du vad som händer i realtid, dels övergripande på karta men också detaljerat ner på enskilda körningar. Med hjälp av vårt prognosverktyg ser du enkelt när det är risk för förseningar så att du kan agera proaktivt mot slutkunderna.

Låt kundtjänst få inblick

Tack vare pinDelivers smarta behörighetssystem kan du släppa in kundtjänst och låta de se det de har behov av, varken mer eller mindre.

Datautdrag

Under körningar genereras massor av intressant information, i pinDeliver finns ett antal rapporter men det går också att tanka ut all information för vidare behandling i Excel eller det BI-verktyg ni föredrar.